Khánh Hòa phấn đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 575 triệu USD

Khánh Hòa phấn đấu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 575 triệu USD

Liên kết chuỗi, chất lượng cá ngừ đạt tiêu chuẩn lên đến 98%

Liên kết chuỗi, chất lượng cá ngừ đạt tiêu chuẩn lên đến 98%

Khánh Hòa không lơ là 'thẻ vàng'

Khánh Hòa không lơ là 'thẻ vàng'

Các mô hình, sản phẩm tiêu biểu thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp Khánh Hòa

Các mô hình, sản phẩm tiêu biểu thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp Khánh Hòa

Giải phóng mặt bằng 'dự án hào Thành cổ Vinh': Thấy gì từ những lá đơn tố cáo?

Giải phóng mặt bằng 'dự án hào Thành cổ Vinh': Thấy gì từ những lá đơn tố cáo?

Liên kết nâng chất lượng cá ngừ

Liên kết nâng chất lượng cá ngừ

Khánh Hòa ra quân khai thác thủy sản trong chuỗi liên kết cá ngừ

Khánh Hòa ra quân khai thác thủy sản trong chuỗi liên kết cá ngừ