Hải Phòng: Sẽ khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc vào giữa tháng 4/2018

Hải Phòng: Sẽ khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc vào giữa tháng 4/2018

Hải Phòng: Cầu 80 tỷ đồng qua sông Tam Bạc bị tàu đâm gãy trụ

Hải Phòng: Cầu 80 tỷ đồng qua sông Tam Bạc bị tàu đâm gãy trụ

Tàu đâm gãy trụ cầu Tam Bạc

Tàu đâm gãy trụ cầu Tam Bạc

Hải Phòng: Nguy cơ mất an toàn vì cầu Tam Bạc bị tàu đâm hỏng trụ

Hải Phòng: Nguy cơ mất an toàn vì cầu Tam Bạc bị tàu đâm hỏng trụ

Cầu do doanh nghiệp tặng TP. Hải Phòng bị đâm hỏng trụ

Cầu do doanh nghiệp tặng TP. Hải Phòng bị đâm hỏng trụ

Gần 2,5 ha đất vàng bỏ hoang giữa lòng thành phố Cảng

Gần 2,5 ha đất vàng bỏ hoang giữa lòng thành phố Cảng

Cầu Tam Bạc: Lập kỷ lục thi công vượt sông nhanh nhất

Cầu Tam Bạc: Lập kỷ lục thi công vượt sông nhanh nhất

Hải Phòng: Khánh thành cầu vượt sông có thời gian thi công ngắn kỷ lục

Hải Phòng: Khánh thành cầu vượt sông có thời gian thi công ngắn kỷ lục

Cầu vượt sông giành kỷ lục xây nhanh nhất Việt Nam

Cầu vượt sông giành kỷ lục xây nhanh nhất Việt Nam