Giám đốc CA Hải Phòng chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Vinaca

Giám đốc CA Hải Phòng chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Vinaca

Bắt giám đốc Cty Vinaca làm sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre

Bắt giám đốc Cty Vinaca làm sản phẩm chữa ung thư từ bột than tre

Cần xem lại đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận cho hàng giả Vinaca

Cần xem lại đơn vị chống hàng giả lại trao giấy chứng nhận cho hàng giả Vinaca

Hải Phòng: Khởi tố vụ sản phẩm chữa ung thư làm từ bột than tre

Hải Phòng: Khởi tố vụ sản phẩm chữa ung thư làm từ bột than tre

Có thể mang họa vào người do độc tố, tạp chất trong than

Có thể mang họa vào người do độc tố, tạp chất trong than

Hải Phòng: Sở Y tế báo cáo vụ thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre

Hải Phòng: Sở Y tế báo cáo vụ thực phẩm chức năng chữa ung thư làm từ bột than tre

Hải Phòng: Cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca

Hải Phòng: Cấm lưu hành tất cả các sản phẩm mang tên Vinaca