Trong nước còn bao nhiêu liều vacxin lở mồm long móng?

Trong nước còn bao nhiêu liều vacxin lở mồm long móng?

Theo cập nhật thống kê của Cục Thú y, đến ngày 23/12/2017, tại các kho của các công ty nhập khẩu vacxin...