Chủ trương đã có… vẫn khó di dời

Chủ trương đã có… vẫn khó di dời

Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp về việc dệt kim Đồng Xuân xả khói bức tử người dân

Phòng Tài nguyên và Môi trường phúc đáp về việc dệt kim Đồng Xuân xả khói bức tử người dân

Hà Nội: Mòn mỏi chờ Nhà máy Dệt kim Đông Xuân di dời

Hà Nội: Mòn mỏi chờ Nhà máy Dệt kim Đông Xuân di dời

Dệt kim Đông Xuân xả khói giữa nội đô: Người dân kêu cứu

Dệt kim Đông Xuân xả khói giữa nội đô: Người dân kêu cứu

Hà Nội đang lên phương án di dời nhà máy dệt kim Đông Xuân

Hà Nội đang lên phương án di dời nhà máy dệt kim Đông Xuân

Vì sao chậm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nội đô?

Vì sao chậm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nội đô?

Vì sao chậm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nội đô?

Vì sao chậm di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm nội đô?

'Sống mòn' cùng cơ sở ô nhiễm giữa Thủ đô

'Sống mòn' cùng cơ sở ô nhiễm giữa Thủ đô