Bị cáo đi cấp cứu, hoãn phiên xử vụ thủy điện Sơn La

Bị cáo đi cấp cứu, hoãn phiên xử vụ thủy điện Sơn La

Vụ án Cố ý làm trái trong đền bù, GPMB tại dự án nhà máy thủy điện Sơn La: Vắng mặt 2 bị cáo, VKS đề nghị hoãn phiên tòa

Vụ án Cố ý làm trái trong đền bù, GPMB tại dự án nhà máy thủy điện Sơn La: Vắng mặt 2 bị cáo, VKS đề nghị hoãn phiên tòa

Vụ án Cố ý làm trái trong đền bù, GPMB tại dự án nhà máy thủy điện Sơn La: VKS đề nghị hoãn phiên tòa

Vụ án Cố ý làm trái trong đền bù, GPMB tại dự án nhà máy thủy điện Sơn La: VKS đề nghị hoãn phiên tòa

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm bồi thường liên quan đến dự án thủy điện Sơn La

Hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm bồi thường liên quan đến dự án thủy điện Sơn La

Ngày mai 17 bị cáo hầu tòa vụ đại án Thủy điện Sơn La

Ngày mai 17 bị cáo hầu tòa vụ đại án Thủy điện Sơn La

Hàng loạt cựu cán bộ chuẩn bị hầu tòa trong vụ án liên quan đến dự án thủy điện Sơn La

Hàng loạt cựu cán bộ chuẩn bị hầu tòa trong vụ án liên quan đến dự án thủy điện Sơn La

Ngày 10/12, xét xử vụ 'bồi thường thừa' tại dự án thủy điện Sơn La

Ngày 10/12, xét xử vụ 'bồi thường thừa' tại dự án thủy điện Sơn La

Sắp xét xử dàn lãnh đạo, cán bộ 'nhúng chàm' vụ Thủy điện Sơn La

Sắp xét xử dàn lãnh đạo, cán bộ 'nhúng chàm' vụ Thủy điện Sơn La

Con trai nguyên PGÐ Sở Tài chính Sơn La kêu oan cho cha

Con trai nguyên PGÐ Sở Tài chính Sơn La kêu oan cho cha

Thông tin mới về vụ truy tố 17 bị can tại dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Thông tin mới về vụ truy tố 17 bị can tại dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

Hàng loạt cán bộ 'nhúng chàm' ăn tiền làm thủy điện Sơn La

Hàng loạt cán bộ 'nhúng chàm' ăn tiền làm thủy điện Sơn La