'Chiêu' luân chuyển dòng tiền trong vụ VN Pharma

'Chiêu' luân chuyển dòng tiền trong vụ VN Pharma

'Chiêu độc' mà các bị cáo sử dụng để luân chuyển dòng tiền từ VN Pharma là thông qua tài khoản nước ngoài...