Viên thuốc rẻ tiền, thông dụng bất ngờ… chống được ô nhiễm không khí

Viên thuốc rẻ tiền, thông dụng bất ngờ… chống được ô nhiễm không khí

Nghiên cứu phối hợp giữa 3 trường đại học Mỹ đã chứng minh một trong những viên thuốc phổ biến nhất thế...