DN kỳ vọng đưa sản phẩm từ dế vào bữa ăn người Việt

DN kỳ vọng đưa sản phẩm từ dế vào bữa ăn người Việt

Gặp gỡ Cricket One, doanh nghiệp xã hội Việt nuôi dế vừa được vinh danh tại Singapore

Gặp gỡ Cricket One, doanh nghiệp xã hội Việt nuôi dế vừa được vinh danh tại Singapore

Cricket One gọi vốn thành công ở chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018

Cricket One gọi vốn thành công ở chương trình doanh nhân xã hội trẻ (YSE) 2018

Đại diện Việt Nam lọt Top 7 Chương trình Doanh nhân xã hội trẻ 2018

Đại diện Việt Nam lọt Top 7 Chương trình Doanh nhân xã hội trẻ 2018

Giải pháp vận tải bằng AI đạt giải Nhất cuộc thi WISE Women Innovation Challenge

Giải pháp vận tải bằng AI đạt giải Nhất cuộc thi WISE Women Innovation Challenge

Startup nuôi dế của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Mekong

Startup nuôi dế của Việt Nam đạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp Mekong

Đội Việt Nam giành giải Nhất Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp vùng Mê Kông

Đội Việt Nam giành giải Nhất Chương trình Thách thức Công nghệ Nông nghiệp vùng Mê Kông

Nhóm start-up VN đoạt giải nhất cuộc thi thách thức công nghệ nông nghiệp vùng Mê Kông