Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017 – Craftviet 2017

Lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng cũng nhan nhản hàng Trung Quốc

Lụa Vạn Phúc, gốm Bát Tràng cũng nhan nhản hàng Trung Quốc

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề

Hội chợ Làng nghề Việt Nam (CraftViet 2017) sẽ được tổ chức tại Hà Nội

Hội chợ Làng nghề Việt Nam (CraftViet 2017) sẽ được tổ chức tại Hà Nội

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

250 gian hàng tham gia Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017

Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 9-13/11

Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2017 sẽ diễn ra từ ngày 9-13/11

Vụ Khaisilk ảnh hưởng lớn đến làng nghề Việt

Vụ Khaisilk ảnh hưởng lớn đến làng nghề Việt

Trực tiếp xem các nghệ nhân chế tác tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam

Trực tiếp xem các nghệ nhân chế tác tại Hội chợ Làng nghề Việt Nam