Công nghệ 24h: Cuối năm khách mua xe có ít lựa chọn hơn

Công nghệ 24h: Cuối năm khách mua xe có ít lựa chọn hơn

Ảnh quảng cáo mập mờ, Apple bị kiện ở Mỹ

Ảnh quảng cáo mập mờ, Apple bị kiện ở Mỹ

Tưởng iPhone không có 'tai thỏ', người dùng kiện Apple

Tưởng iPhone không có 'tai thỏ', người dùng kiện Apple

Apple bị kiện vì ảnh quảng cáo iPhone không có 'tai thỏ'

Apple bị kiện vì ảnh quảng cáo iPhone không có 'tai thỏ'

Quảng cáo 'lập lờ' gây hiểu nhầm, Apple bị kiện vì iPhone XS có... 'tai thỏ'

Quảng cáo 'lập lờ' gây hiểu nhầm, Apple bị kiện vì iPhone XS có... 'tai thỏ'

Khách hàng kiện Apple vì màn hình khuyết đỉnh trên iPhone XS

Khách hàng kiện Apple vì màn hình khuyết đỉnh trên iPhone XS

Người dùng kiện Apple vì…'tai thỏ'

Người dùng kiện Apple vì…'tai thỏ'

Apple bị kiện vì màn hình khuyết đỉnh trên iPhone XS

Apple bị kiện vì màn hình khuyết đỉnh trên iPhone XS

Một khách hàng kiện Apple vì thiết kết tai thỏ trên iPhone XS và XS Max

Một khách hàng kiện Apple vì thiết kết tai thỏ trên iPhone XS và XS Max