Thêm một ngôi trường quốc tế tại TP.Biên Hòa

Thêm một ngôi trường quốc tế tại TP.Biên Hòa

Sáng 26-9, Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa được khởi công xây dựng trên tổng diện tích 30.000m2, tại...
Khởi công trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa

Khởi công trường quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa

Khởi công xây dựng Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa

Khởi công xây dựng Trường Quốc tế Bắc Mỹ - SNA Biên Hòa

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng khởi công trường quốc tế tại Biên Hòa

Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng khởi công trường quốc tế tại Biên Hòa

Asian School - ngôi trường quốc tế đặc biệt

Asian School - ngôi trường quốc tế đặc biệt

Asian School - Ngôi trường quốc tế đặc biệt

Asian School - Ngôi trường quốc tế đặc biệt

Cơ hội cho trường học Việt Nam đạt 'đẳng cấp quốc tế'

Cơ hội cho trường học Việt Nam vươn tới đẳng cấp quốc tế

Cơ hội cho trường học Việt Nam vươn tới 'đẳng cấp quốc tế'

Trường Quốc tế Bắc Mỹ là thành viên Hội đồng các trường Quốc tế