Ra mắt mô hình lúa lai mới đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt mô hình lúa lai mới đầu tiên tại Việt Nam

Nhằm hướng đến mục tiêu tăng năng suất lúa, hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nông dân Việt Nam, sáng...