Unilever Việt Nam hướng đến mục tiêu thu gom và tái chế 30.000 tấn rác thải nhựa vào năm 2027

Là doanh nghiệp có nhiều giải pháp trong phát triển bền vững, Unilever Việt Nam đã thực hiện kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường.

Doanh nghiệp FDI nhận giải tiên phong trong kinh tế tuần hoàn tại CSA 2023

Unilever Việt Nam vừa được vinh danh tại 'Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Tiêu biểu' (Corporate Sustainability Awards – CSA) nhờ vào những nỗ lực thúc đẩy vòng tuần hoàn của nhựa trong sản xuất và đời sống.

Được đánh giá cao về ESG, Masan Group nhận giải Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023

Ngày 29/6/2023, tại sự kiện công bố Top 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2023 (Top 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Tập đoàn Masan tiếp tục được vinh danh ở cả hai hạng mục: Quản lý Tài nguyên bền vững và Nền tảng Quản trị rủi ro nổi bật...

Unilever Việt Nam được vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững và nơi làm việc tốt nhất châu Á

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards' cho những nỗ lực để phát triển bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nhận giải thưởng 'Nơi làm việc Tốt nhất châu Á – HR Asia Awards' nhờ vào các sáng kiến, hành động xây dựng môi trường làm việc hướng đến sự phát triển của con người.

Unilever Việt Nam được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards' và giải thưởng 'Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á – HR Asia Awards'.

Unilever Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững và Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển bền vững' và giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á'.

Unilever Việt Nam - Doanh nghiệp phát triển bền vững và là Nơi làm việc tốt nhất châu Á

Unilever Việt Nam vừa vinh dự nhận giải thưởng 'Doanh nghiệp Phát triển Bền vững – Corporate Sustainability Awards' cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên...

Insee Việt Nam được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Ngày 10-8-2022, INSEE Việt Nam đã vinh dự được trao giải thưởng 'Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022' do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức. Đây là giải thưởng hoan nghênh và ghi nhận những nỗ lực của Doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững, giúp kiến tạo một thế giới tốt đẹp và đáng sống hơn, đúng với triết lý thương hiệu mà INSEE đặt ra và hướng đến.