Đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và mạng lưới dịch vụ gia đình

Đề nghị UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính và mạng lưới dịch vụ gia đình

Trẻ em bị bạo hành trên thế giới: Khuyến cáo của Liên Hợp Quốc

Trẻ em bị bạo hành trên thế giới: Khuyến cáo của Liên Hợp Quốc

Bạo lực trẻ em diễn ra khắp mọi nơi

Bạo lực trẻ em diễn ra khắp mọi nơi

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Bàng hoàng những vụ trẻ em bị người thân bạo hành

Sốc, đa số trẻ em bị bạo hành bởi chính người thân

Sốc, đa số trẻ em bị bạo hành bởi chính người thân

Bóng đen bao trùm cuộc sống con trẻ

Bóng đen bao trùm cuộc sống con trẻ

Gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị bạo lực gia đình

Gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị bạo lực gia đình

UNICEF: Việt Nam có tiến bộ trong bảo vệ trẻ em

UNICEF: Việt Nam có tiến bộ trong bảo vệ trẻ em