Cool Japan Festival 2018: Sân chơi của cộng đồng say mê văn hóa Nhật

Cool Japan Festival 2018: Sân chơi của cộng đồng say mê văn hóa Nhật

Cool Japan Festival 2018: một lễ hội không có rác

Cool Japan Festival 2018: một lễ hội không có rác

Cool Japan Festival 2018: Nét đẹp văn hóa, ẩm thực Nhật Bản

Cool Japan Festival 2018: Nét đẹp văn hóa, ẩm thực Nhật Bản

Lễ hội văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ hội văn hóa và tiêu dùng Nhật Bản tại Hà Nội

2.000 mặt hàng Nhật Bản được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội

2.000 mặt hàng Nhật Bản được giới thiệu tới người tiêu dùng Hà Nội

Khai mạc Lễ hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản 2018

Khai mạc Lễ hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản 2018

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Lễ hội văn hóa-tiêu dùng kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

2.000 mặt hàng sẽ có mặt trong Lễ hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản 2018

2.000 mặt hàng sẽ có mặt trong Lễ hội Văn hóa & Tiêu dùng Nhật Bản 2018