Hướng dẫn viên du lịch làm gì để mưu sinh giữa 'cơn bão COVID-19'?

Hướng dẫn viên du lịch làm gì để mưu sinh giữa 'cơn bão COVID-19'?

Du lịch 'đóng băng,' nhiều doanh nghiệp phá sản, kéo theo lực lượng không nhỏ hướng dẫn viên lâm cảnh thất...