Hai đêm nhạc đẳng cấp với những tài năng quốc tế

Hai đêm nhạc đẳng cấp với những tài năng quốc tế

Hành trình âm nhạc từ Đông sang Tây và từ Séc qua Pháp là hai đêm nhạc đẳng cấp diễn ra trong khuôn khổ của...