Kỳ thú chim cánh cụt đực ấp nở thành công chim con

Kỳ thú chim cánh cụt đực ấp nở thành công chim con

Hai con chim cánh cụt đực sống thành một 'cặp đồng giới' đã ấp trứng thành công và cho ra đời một con cánh...