Cảm ơn những tấm lòng vàng

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Vừa qua, Báo Khánh Hòa đã nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang, gồm: Trần Ngọc Vinh 200.000...