Yêu thương tiễn biệt 'con gái nhỏ Hải An' - người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Yêu thương tiễn biệt 'con gái nhỏ Hải An' - người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Bộ trưởng Bộ Y tế: Con gái Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim mọi người

Bộ trưởng Bộ Y tế: Con gái Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim mọi người

Yêu thương tiễn biệt 'con gái nhỏ Hải An' - người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Yêu thương tiễn biệt 'con gái nhỏ Hải An' - người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Bạn học bé gái hiến giác mạc đẫm nước mắt tiễn em về nơi an nghỉ

Bạn học bé gái hiến giác mạc đẫm nước mắt tiễn em về nơi an nghỉ

Bộ trưởng Bộ Y tế: Con gái Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim mọi người

Bộ trưởng Bộ Y tế: Con gái Hải An sẽ mãi hiện diện trong tim mọi người

'Vĩnh biệt Hải An -Con đã làm được điều khó tin nhưng là sự thật'

'Vĩnh biệt Hải An -Con đã làm được điều khó tin nhưng là sự thật'

Bộ trưởng Y tế: 'Món quà này là một viên ngọc sáng giữa đời'

Bộ trưởng Y tế: 'Món quà này là một viên ngọc sáng giữa đời'

'Vĩnh biệt Hải An, con đã làm được một điều khó tin!'

'Vĩnh biệt Hải An, con đã làm được một điều khó tin!'