Hai thầy cô dạy Toán được nhận xét là 'dư muối', lời phê bài kiểm tra nào cũng vừa mặn vừa hài

Hai thầy cô dạy Toán được nhận xét là 'dư muối', lời phê bài kiểm tra nào cũng vừa mặn vừa hài

Nước mắt người mẹ 14 năm đằng đẵng đi tìm con gái

Nước mắt người mẹ 14 năm đằng đẵng đi tìm con gái

Chuyện anh Tú con nuôi

Chuyện anh Tú con nuôi

Trời Mỹ bao la, con tôi đang nơi đâu?

Trời Mỹ bao la, con tôi đang nơi đâu?

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: 'Con tôi học tiếng Việt dễ dàng nhờ học thầy Hồ Ngọc Đại'

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng: 'Con tôi học tiếng Việt dễ dàng nhờ học thầy Hồ Ngọc Đại'

Nắng ngoài ô cửa

Nắng ngoài ô cửa

Cô giáo dạy toán gây sốt mạng xã hội vì lời phê siêu dễ thương

Cô giáo dạy toán gây sốt mạng xã hội vì lời phê siêu dễ thương

Những lời nhận xét 'bá đạo' trong bài kiểm tra của cô giáo

Những lời nhận xét 'bá đạo' trong bài kiểm tra của cô giáo

Mẹ của quán quân Olympic tiếng Anh tiểu học tặng con gần 1 tấn sách

Mẹ của quán quân Olympic tiếng Anh tiểu học tặng con gần 1 tấn sách