Đà Nẵng: Khách du lịch sẽ hài lòng về nhà vệ sinh

Đà Nẵng: Khách du lịch sẽ hài lòng về nhà vệ sinh

Vận động nhà hàng, khách sạn... cho du khách dùng miễn phí nhà vệ sinh

Vận động nhà hàng, khách sạn... cho du khách dùng miễn phí nhà vệ sinh

Đáp ứng sự hài lòng của du khách

Đáp ứng sự hài lòng của du khách

Nhân rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà'

Nhân rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà'

Nâng tầm du lịch từ câu chuyện... nhà vệ sinh

Nâng tầm du lịch từ câu chuyện... nhà vệ sinh

Nhân rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà - Comfort as home'

Nhân rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà - Comfort as home'

Lan rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà - Comfort as home'

Lan rộng mô hình 'Thoải mái như ở nhà - Comfort as home'

Nhân rộng dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng

Nhân rộng dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng

Nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch: Chuyện nhỏ hay không nhỏ(Bài 3):'Thoải mái như ở nhà'

Nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch: Chuyện nhỏ hay không nhỏ(Bài 3):'Thoải mái như ở nhà'

Du lịch vào mùa 'chặt chém': Sao không nhờ dân ra tay?

Du lịch vào mùa 'chặt chém': Sao không nhờ dân ra tay?

Mối 'lương duyên' giữa văn hóa và du lịch

Mối 'lương duyên' giữa văn hóa và du lịch

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí