Nhân rộng dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng

Nhân rộng dự án xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng

Nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch: Chuyện nhỏ hay không nhỏ(Bài 3):'Thoải mái như ở nhà'

Nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch: Chuyện nhỏ hay không nhỏ(Bài 3):'Thoải mái như ở nhà'

Du lịch vào mùa 'chặt chém': Sao không nhờ dân ra tay?

Du lịch vào mùa 'chặt chém': Sao không nhờ dân ra tay?

Mối 'lương duyên' giữa văn hóa và du lịch

Mối 'lương duyên' giữa văn hóa và du lịch

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí

Đà Nẵng: Khách thoải mái xài nhà vệ sinh '5 sao' miễn phí

Ứng dụng giúp… tìm nhà vệ sinh công cộng

Ứng dụng giúp… tìm nhà vệ sinh công cộng

Đà Nẵng: Tìm nhà vệ sinh miễn phí trên ứng dụng điện thoại

Đà Nẵng: Tìm nhà vệ sinh miễn phí trên ứng dụng điện thoại

Hàng trăm nhà vệ sinh '3 sao', '4 sao' phục vụ du khách miễn phí

Hàng trăm nhà vệ sinh '3 sao', '4 sao' phục vụ du khách miễn phí

Nhà vệ sinh cộng đồng: Thoải mái như ở nhà

Nhà vệ sinh cộng đồng: Thoải mái như ở nhà