Thủy thủ người Philippines được cứu nạn từ ngoài khơi vào bờ biển Nha Trang

Thủy thủ người Philippines được cứu nạn từ ngoài khơi vào bờ biển Nha Trang

Cứu nạn thuyền viên Philippines bị thương trên biển

Cứu nạn thuyền viên Philippines bị thương trên biển

Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn dập nát hai bàn tay

Cứu nạn thuyền viên bị tai nạn dập nát hai bàn tay

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên biển

Cứu thủy thủ Philippines bị dập 2 bàn tay trên biển

Cứu thủy thủ Philippines bị dập 2 bàn tay trên biển

Các ngón tay dập nát, thuyền viên nước ngoài được đưa vào cảng Nha Trang khẩn cấp

Các ngón tay dập nát, thuyền viên nước ngoài được đưa vào cảng Nha Trang khẩn cấp

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên nước ngoài bị thương trên biển

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên nước ngoài bị thương trên biển

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên biển

Cứu thuyền viên Philippines gặp nạn trên biển