Sau Chevrolet Trailblazer, đến lượt Chevrolet Colorado giảm giá mạnh

Sau Chevrolet Trailblazer, đến lượt Chevrolet Colorado giảm giá mạnh

Cập nhật bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 3/2020

Cập nhật bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 3/2020

Phân khúc bán tải tháng 2/2020: Bất chấp 'lùm xùm' rò rỉ dầu, Ranger vẫn bán chạy

Phân khúc bán tải tháng 2/2020: Bất chấp 'lùm xùm' rò rỉ dầu, Ranger vẫn bán chạy

Thị trường ô tô Việt: Giá xe Chevrolet nhận ưu đãi giảm lên đến 100 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt: Giá xe Chevrolet nhận ưu đãi giảm lên đến 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 3/2020: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet tháng 3/2020: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet tháng 2/2020: Giảm giá mạnh

Bảng giá xe Chevrolet tháng 2/2020: Giảm giá mạnh

Bảng giá xe Chevrolet tháng 1/2020: Giảm giá 'khủng'

Bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 12/2019: SUV Chevrolet Trailblazer ưu đãi tới 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 12/2019: Giảm giá sốc

Bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 11/2019: SUV Chevrolet giảm 'sốc' tới 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 11/2019: Giảm giá 'kịch sàn' 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 11/2019: Giảm giá 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet tháng 9/2019: Giảm giá 100 triệu đồng

Bảng giá xe Chevrolet mới nhất tháng 7/2019: Trailblazer giảm giá 100 triệu đồng cả ba phiên bản