Bảo vệ môi trường: Dùng lá chuối tự nhiên thay túi nylon bọc thực phẩm

Bảo vệ môi trường: Dùng lá chuối tự nhiên thay túi nylon bọc thực phẩm

Dùng lá chuối thay túi nylon: Quyết định nằm ở ý thức người tiêu dùng

Dùng lá chuối thay túi nylon: Quyết định nằm ở ý thức người tiêu dùng

Bắt đầu từ những tấm lá chuối

Giảm thiểu sử dụng túi nilon: Đừng là khẩu hiệu!

Giảm thiểu sử dụng túi nilon: Đừng là khẩu hiệu!

Cần nhân rộng mô hình lá chuối gói hàng thay túi nilon

Cần nhân rộng mô hình lá chuối gói hàng thay túi nilon

Thủ tướng biểu dương các siêu thị không dùng túi nylon đựng thực phẩm

Thủ tướng biểu dương các siêu thị không dùng túi nylon đựng thực phẩm

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói hàng

Thủ tướng gửi thư kêu gọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi nylon

Thủ tướng gửi thư kêu gọi nỗ lực giảm thiểu sử dụng túi nylon

Thủ tướng gửi thư biểu dương các doanh nghiệp gói thực phẩm bằng sản phẩm tự nhiên

Thủ tướng gửi thư biểu dương các doanh nghiệp gói thực phẩm bằng sản phẩm tự nhiên

Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp sử dụng bao gói thay thế nilon

Thủ tướng biểu dương các doanh nghiệp sử dụng bao gói thay thế nilon

Các siêu thị sử dụng sản phẩm tự nhiên thay túi nilon được Thủ tướng biểu dương

Các siêu thị sử dụng sản phẩm tự nhiên thay túi nilon được Thủ tướng biểu dương