Các đơn vị tặng quà Tết đến học sinh, người nghèo

Các đơn vị tặng quà Tết đến học sinh, người nghèo

Bị vây bắt, đối tượng tàng trữ ma túy bắn trọng thương công an

Bị vây bắt, đối tượng tàng trữ ma túy bắn trọng thương công an

Đối tượng vận chuyển ma túy bắn Trung úy công an trọng thương

Đối tượng vận chuyển ma túy bắn Trung úy công an trọng thương

Bắt giữ tội phạm ma túy, Trung úy công an huyện bị bắn trọng thương

Bắt giữ tội phạm ma túy, Trung úy công an huyện bị bắn trọng thương

Bắt đối tượng tàng trữ 3.200 viên ma túy, bắn công an trọng thương

Bắt đối tượng tàng trữ 3.200 viên ma túy, bắn công an trọng thương

Một chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Một chiến sĩ công an bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Vây bắt tội phạm ma túy, Trung úy Công an bị bắn trọng thương

Truy bắt đối tượng vận chuyển ma túy, trung úy Công an bị trọng thương

Gian nan công tác dân vận ở Hang Kia, Pà Cò