Hoan My Medical Corporation has new Chairwoman

Hoan My Medical Corporation has new Chairwoman

Recently, Clermont Group (owner of Hoan My Medical Corporation) has appointed Ms. Vu Thuy Anh as Chairwoman...
Bà Vũ Thùy Anh giữ chức Chủ tịch Y khoa Hoàn Mỹ thay ông Martin Robinson

Bà Vũ Thùy Anh giữ chức Chủ tịch Y khoa Hoàn Mỹ thay ông Martin Robinson

Đề nghị Clemont Group chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái cho fintech và ngân hàng số

Đề nghị Clemont Group chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái cho fintech và ngân hàng số

Tập đoàn Clermont mong muốn có nhiều đóng góp tại Việt Nam

Tập đoàn Clermont mong muốn có nhiều đóng góp tại Việt Nam

Tập đoàn Clermont mong muốn có nhiều đóng góp tại Việt Nam

Tập đoàn Clermont mong muốn có nhiều đóng góp tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Tập đoàn Clermont, Singapore

Phó Thủ tướng làm việc với Clermont Gruop về phát triển ngân hàng số

Đề nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái cho fintech và ngân hàng số

Chính phủ quan tâm phát triển ngân hàng số tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo phát triển hệ thống thanh toán mới tại Việt Nam

Nữ thạc sĩ người Việt được bổ nhiệm chức vụ cao ở tập đoàn quốc tế