Trùm băng đảng Brazil vượt ngục bằng cách cải trang thành con gái

Trùm băng đảng Brazil vượt ngục bằng cách cải trang thành con gái

Tù nhân Brazil giả gái vượt ngục đã treo cổ tự tử trong sự ngỡ ngàng

Tù nhân Brazil giả gái vượt ngục đã treo cổ tự tử trong sự ngỡ ngàng

Phát hiện trùm ma túy Brazil treo cổ sau khi giả gái, vượt ngục bất thành

Phát hiện trùm ma túy Brazil treo cổ sau khi giả gái, vượt ngục bất thành

Trùm khét tiếng Brazil tự tử sau khi giả gái trốn ngục bất thành

Trùm khét tiếng Brazil tự tử sau khi giả gái trốn ngục bất thành

Ông trùm ma túy Brazil tự tử sau khi vượt ngục bất thành

Ông trùm ma túy Brazil tự tử sau khi vượt ngục bất thành

Kết cục thảm của ông trùm ma túy sau khi giả gái vượt ngục bất thành

Kết cục thảm của ông trùm ma túy sau khi giả gái vượt ngục bất thành

Giả gái vượt ngục không thành, trùm xã hội đen tự tử?

Giả gái vượt ngục không thành, trùm xã hội đen tự tử?

Giả gái vượt ngục bất thành, trùm ma túy Brazil treo cổ tự tử

Giả gái vượt ngục bất thành, trùm ma túy Brazil treo cổ tự tử

Giả gái vượt ngục không thành, trùm ma túy Brazil treo cổ trong tù

Giả gái vượt ngục không thành, trùm ma túy Brazil treo cổ trong tù

Ông trùm Brazil treo cổ tự tử sau giả gái vượt ngục bất thành

Ông trùm Brazil treo cổ tự tử sau giả gái vượt ngục bất thành

Trùm xã hội đen đeo mặt nạ giả thành con gái mình để vượt ngục

Trùm xã hội đen đeo mặt nạ giả thành con gái mình để vượt ngục

Khi trùm tội phạm giả làm thiếu nữ để trốn trại

Khi trùm tội phạm giả làm thiếu nữ để trốn trại

Cận cảnh trùm ma túy Brazil đeo mặt nạ giả thành con gái mình để vượt ngục

Cận cảnh trùm ma túy Brazil đeo mặt nạ giả thành con gái mình để vượt ngục

Lột mặt nạ, cởi áo, 'cô gái tuổi teen' lộ nguyên hình ông trùm Brazil

Lột mặt nạ, cởi áo, 'cô gái tuổi teen' lộ nguyên hình ông trùm Brazil

Tù nhân giả gái vượt ngục bị quản giáo phát hiện bắt lột trần

Tù nhân giả gái vượt ngục bị quản giáo phát hiện bắt lột trần

Xem trùm xã hội đen giả gái trốn ngục

Xem trùm xã hội đen giả gái trốn ngục

Ông trùm Brazil đóng giả 'con gái tuổi teen' tới thăm để vượt ngục

Ông trùm Brazil đóng giả 'con gái tuổi teen' tới thăm để vượt ngục