Thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam- EU: Rất nhiều lợi thế, rất nhiều nỗ lực

Thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam- EU: Rất nhiều lợi thế, rất nhiều nỗ lực

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tại Liên hợp quốc, WTO

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tại Liên hợp quốc, WTO

Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc tại Geneva

Lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc tại Geneva

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trân trọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Trân trọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc

Việt Nam trân trọng quan hệ hợp tác với LHQ

Việt Nam trân trọng quan hệ hợp tác với LHQ

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các cơ chế của LHQ

Việt Nam thúc đẩy các quan hệ đối tác, triển khai các thỏa thuận toàn cầu

Việt Nam thúc đẩy các quan hệ đối tác, triển khai các thỏa thuận toàn cầu