Trả lại khách nước ngoài 30 triệu đồng bỏ quên trên tàu

Trả lại khách nước ngoài 30 triệu đồng bỏ quên trên tàu

Nhân viên đường sắt trả lại tài sản trị giá 30 triệu đồng cho hành khách nước ngoài

Nhân viên đường sắt trả lại tài sản trị giá 30 triệu đồng cho hành khách nước ngoài

Tiếp viên đường sắt trả lại 30 triệu đồng cho du khách nước ngoài bỏ quên

Tiếp viên đường sắt trả lại 30 triệu đồng cho du khách nước ngoài bỏ quên

Bên trong chiếc ví chàng trai Đan Mạch bỏ quên trên tàu

Bên trong chiếc ví chàng trai Đan Mạch bỏ quên trên tàu

Nhân viên đường sắt trả lại hơn 30 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên đường sắt trả lại hơn 30 triệu đồng cho hành khách bỏ quên

Nhân viên đường sắt trả lại hành khách nước ngoài hơn 30 triệu đồng bỏ quên

Nhân viên đường sắt trả lại hành khách nước ngoài hơn 30 triệu đồng bỏ quên

Nhân viên đường sắt trả lại 1.000 euro cho khách đi tàu

Nhân viên đường sắt trả lại 1.000 euro cho khách đi tàu

Hành khách bỏ quên cả ngàn euro, tiền Đan Mạch trên tàu

Hành khách bỏ quên cả ngàn euro, tiền Đan Mạch trên tàu

Trả lại hơn 30 triệu đồng khách nước ngoài bỏ quên trên tàu

Trả lại hơn 30 triệu đồng khách nước ngoài bỏ quên trên tàu