Vốn FDI tập trung mạnh cho giáo dục

Vốn FDI tập trung mạnh cho giáo dục

Ra mắt trường mầm non ứng dụng Reggio Emilia Approach

Ra mắt trường mầm non ứng dụng Reggio Emilia Approach

Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo triết lý giáo dục của Ý

Ra mắt trường mầm non giảng dạy theo triết lý giáo dục của Ý

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trường mầm non Reggio Emilia Approach đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

Chính thức đưa phương pháp giáo dục nổi tiếng của Ý vào Việt Nam

Trẻ học tư duy sáng tạo với phương pháp Reggio Emilia

Trẻ học tư duy sáng tạo với phương pháp Reggio Emilia

Embassy Education chính thức mang phương pháp giáo dục mầm non nổi tiếng quốc tế

Thêm một phương pháp giáo dục sáng tạo tại Việt Nam

Ra mắt Tổ chức Giáo dục Embassy Education tại Việt Nam