Hàng nghìn người di cư xuất hiện tại biên giới Mỹ-Mexico

Hàng nghìn người di cư xuất hiện tại biên giới Mỹ-Mexico

Truyền thông Mỹ dỡ bỏ quảng cáo tranh cử của Tổng thống Trump về người nhập cư

Truyền thông Mỹ dỡ bỏ quảng cáo tranh cử của Tổng thống Trump về người nhập cư

Dòng người di cư Honduras đi tìm 'giấc mơ Mỹ'

Dòng người di cư Honduras đi tìm 'giấc mơ Mỹ'

Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Vòng luẩn quẩn khủng hoảng di cư Trung Mỹ

Vòng luẩn quẩn khủng hoảng di cư Trung Mỹ

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Những hình ảnh thế giới ấn tượng nhất tuần

Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Mexico triển khai kế hoạch trợ giúp người di cư

Liên hợp quốc bổ sung nhân lực tại Mexico hỗ trợ đoàn người di cư Trung Mỹ

Liên hợp quốc bổ sung nhân lực tại Mexico hỗ trợ đoàn người di cư Trung Mỹ

Dòng di dân kỷ lục áp sát Mỹ

Dòng di dân kỷ lục áp sát Mỹ