Kuala Lumpur: Thay đổi để tồn tại

Kuala Lumpur: Thay đổi để tồn tại

Câu chuyện phát triển đô thị của Thủ đô Malaysia tựa như một bài học 'sinh tồn', với việc TP chủ động tiến...