Honda HR-V, Hyundai Elantra GT đứng top xe đâm đụng nhiều nhất

Honda HR-V, Hyundai Elantra GT đứng top xe đâm đụng nhiều nhất

Subaru Crosstrek đứng đầu danh sách, sau đó đến Honda HR-V và Hyundai Elantra GT trong số xe hay đâm đụng...