Sập giàn giáo khi đổ bê tông, 2 công nhân tử vong

Sập giàn giáo khi đổ bê tông, 2 công nhân tử vong

Sập giàn giáo trong lúc đổ bê tông, 2 công nhân tử vong tại chỗ

Sập giàn giáo trong lúc đổ bê tông, 2 công nhân tử vong tại chỗ

Tai nạn lao động tại công trường xây dựng, 2 người tử vong

Tai nạn lao động tại công trường xây dựng, 2 người tử vong

Sập sàn công trình ở Quảng Ninh, 2 công nhân tử vong

Sập sàn công trình ở Quảng Ninh, 2 công nhân tử vong

Giàn giáo dự án 30 tầng Citadines Marina Hạ Long đổ sập, 2 người tử vong

Giàn giáo dự án 30 tầng Citadines Marina Hạ Long đổ sập, 2 người tử vong

2 công nhân thiệt mạng tại dự án Citadines Marina Hạ Long

2 công nhân thiệt mạng tại dự án Citadines Marina Hạ Long

Giàn giáo dự án 30 tầng đổ sập, 2 công nhân thiệt mạng

Giàn giáo dự án 30 tầng đổ sập, 2 công nhân thiệt mạng

Sập sàn công trình đang đổ bê tông, 2 công nhân tử vong

Sập sàn công trình đang đổ bê tông, 2 công nhân tử vong

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong

Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến hai người tử vong