'Chuyện những người lính già'

'Chuyện những người lính già'

Tin văn hóa

Tin văn hóa

Chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn

Chiếu phim kỷ niệm những ngày lễ lớn

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

'Sống cùng lịch sử' khai mạc đợt phim kỷ niệm 30.4.2019

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn và Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiếu miễn phí hàng loạt phim Việt dịp lễ 30-4, 1-5

Chiếu miễn phí hàng loạt phim Việt dịp lễ 30-4, 1-5

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019

Tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2019