Xuân về, ấm áp tình người

Xuân về, ấm áp tình người

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình

Những chuyến xe ấm áp nghĩa tình

Những chuyến xe nhân ái, chở yêu thương đến mọi miền quê

Những chuyến xe nhân ái, chở yêu thương đến mọi miền quê

Tổ chức chuyến xe yêu thương cho người bệnh về quê ăn Tết

Tổ chức chuyến xe yêu thương cho người bệnh về quê ăn Tết

Nghĩa tình từ 'chuyến xe yêu thương' chở bệnh nhân về quê đón Tết

Nghĩa tình từ 'chuyến xe yêu thương' chở bệnh nhân về quê đón Tết

Hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ xe về quê ăn Tết

Hàng nghìn bệnh nhân được hỗ trợ xe về quê ăn Tết

1.000 bệnh nhân lên 'Chuyến xe yêu thương' về quê đón Tết

'Chuyến xe yêu thương' đưa hơn 1000 người bệnh về quê đón Tết

32 'chuyến xe yêu thương' đưa 1000 bệnh nhân về quê ăn Tết

Những chuyến xe đầy ắp nụ cười bệnh nhân ung thư ngày giáp tết

600 bệnh nhân về quê đón Tết trên chuyến xe miễn phí

20 chuyến xe yêu thương đưa 600 người bệnh về quê đón Tết

Tết ấm của bệnh nhân ung thư nghèo

Nhiều bệnh nhân nghèo sẽ được BV đưa về quê ăn Tết miễn phí

Những chuyến xe nghĩa tình

Những chuyến xe yêu thương chở bệnh nhân về quê ăn Tết