Cận cảnh uy lực của bộ đôi tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Cận cảnh uy lực của bộ đôi tàu khu trục Hải quân Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Hình ảnh: Chiến hạm Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Hình ảnh: Chiến hạm Hải quân Hàn Quốc tới Đà Nẵng

Cận cảnh 2 chiến hạm Hải quân Hàn Quốc vừa ghé thăm Đà Nẵng

Cận cảnh 2 chiến hạm Hải quân Hàn Quốc vừa ghé thăm Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Hai tàu Hải quân Hàn Quốc sắp tới Đà Nẵng

Hai tàu Hải quân Hàn Quốc sắp tới Đà Nẵng

Chiến hạm Hàn Quốc sắp cập cảng Đà Nẵng

Chiến hạm Hàn Quốc sắp cập cảng Đà Nẵng

Hai tàu hải quân của Hàn Quốc chuẩn bị ghé thăm Đà Nẵng

Hai tàu hải quân của Hàn Quốc chuẩn bị ghé thăm Đà Nẵng