Ám ảnh chủ đầu tư mang cả chung cư cầm cố

Ám ảnh chủ đầu tư mang cả chung cư cầm cố

Trung Đông Plaza sắp bị thu hồi nhằm xử lý nợ

Trung Đông Plaza sắp bị thu hồi nhằm xử lý nợ

Ngân hàng siết nợ chung cư: Hoang mang câu hỏi 'có bị đuổi ra đường?'

Ngân hàng siết nợ chung cư: Hoang mang câu hỏi 'có bị đuổi ra đường?'

Siết nợ tòa nhà 18 tầng, dân lo bị đẩy ra đường

Siết nợ tòa nhà 18 tầng, dân lo bị đẩy ra đường

VAMC tính siết nợ chung cư Trung Đông Plaza

VAMC tính siết nợ chung cư Trung Đông Plaza

Cả chung cư 18 tầng sắp ra đường vì bị siết nợ?

Cả chung cư 18 tầng sắp ra đường vì bị siết nợ?

VAMC yêu cầu bàn giao tài sản là chung cư Trung Đông Plaza

VAMC yêu cầu bàn giao tài sản là chung cư Trung Đông Plaza

Chung cư Trung Đông Plaza 18 tầng ở TP. HCM sắp bị thu giữ để siết nợ

Chung cư Trung Đông Plaza 18 tầng ở TP. HCM sắp bị thu giữ để siết nợ