TP.HCM: Chủ đầu tư dự án The Park Residence trả tiền phạt cho khách hàng

TP.HCM: Chủ đầu tư dự án The Park Residence trả tiền phạt cho khách hàng

Ðề cao vai trò, trách nhiệm của ban quản trị chung cư

Chây ỳ bàn giao phí bảo trì, chủ đầu tư chung cư New Sài Gòn bị phạt

Chây ỳ bàn giao phí bảo trì, chủ đầu tư chung cư New Sài Gòn bị phạt

Công an vào cuộc vụ mua căn hộ nhưng ban quản trị không cho ở

Công an vào cuộc vụ mua căn hộ nhưng ban quản trị không cho ở

Mua căn hộ nhưng Ban quản trị không cho ở!

Mua căn hộ nhưng Ban quản trị không cho ở!

Mua căn hộ nhưng ban quản trị không cho ở

Mua căn hộ nhưng ban quản trị không cho ở

Mua căn hộ nhưng Ban quản trị không cho ở

Mua căn hộ nhưng Ban quản trị không cho ở

Cư dân đòi bãi nhiệm ban quản trị chung cư Phú Hoàng Anh 1

Cư dân đòi bãi nhiệm ban quản trị chung cư Phú Hoàng Anh 1