Sau vụ cháy Carina ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra nhiều chung cư ở quận 1

Sau vụ cháy Carina ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra nhiều chung cư ở quận 1

Điều cốt yếu là ý thức của chủ đầu tư và người dân

Điều cốt yếu là ý thức của chủ đầu tư và người dân

Sài Gòn trong nỗi ám ảnh mang tên Carina

Sài Gòn trong nỗi ám ảnh mang tên Carina

Cháy chung cư, dân chỉ biết trông mong vào sự may rủi

Cháy chung cư, dân chỉ biết trông mong vào sự may rủi

Sau vụ cháy Carina Plaza: Nơi chuyển biến, nơi thờ ơ với nguy cơ cháy

Sau vụ cháy Carina Plaza: Nơi chuyển biến, nơi thờ ơ với nguy cơ cháy

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư: Đừng dạ, dẹp ngay!

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chung cư: Đừng dạ, dẹp ngay!

Sau vụ cháy Carina Plaza: Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1

Sau vụ cháy Carina Plaza: Ông Đoàn Ngọc Hải đi kiểm tra PCCC tại quận 1