Phát hiện 65 căn hộ bán trái phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Phát hiện 65 căn hộ bán trái phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Phát hiện 65 căn hộ bán trái phép cho người nước ngoài

Phát hiện 65 căn hộ bán trái phép cho người nước ngoài

Yêu cầu chủ đầu tư dự án Napoleon Castle chấm dứt 20 hợp đồng bán căn hộ cho người nước ngoài

Yêu cầu chủ đầu tư dự án Napoleon Castle chấm dứt 20 hợp đồng bán căn hộ cho người nước ngoài

Sai phạm của Công ty TNHH Cat Tiger Khareal: Bán hàng chục căn hộ cho người nước ngoài không đúng quy định

Sai phạm của Công ty TNHH Cat Tiger Khareal: Bán hàng chục căn hộ cho người nước ngoài không đúng quy định

Chung cư 40 tầng chưa nghiệm thu đã bán 20 căn cho người nước ngoài

Chung cư 40 tầng chưa nghiệm thu đã bán 20 căn cho người nước ngoài

Chung cư hạng sang bán hàng chục căn hộ cho người nước ngoài một cách khó hiểu

Chung cư hạng sang bán hàng chục căn hộ cho người nước ngoài một cách khó hiểu