Cho thôi việc bảo vệ vụ chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ qua đời

Cho thôi việc bảo vệ vụ chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ qua đời

Một cuộc họp kéo dài bức xúc

Một cuộc họp kéo dài bức xúc

Một cuộc họp kéo dài bức xúc

Một cuộc họp kéo dài bức xúc

Vụ bảo vệ cấm xe cấp cứu: Hồi kết xót xa

Vụ bảo vệ cấm xe cấp cứu: Hồi kết xót xa

Vụ bảo vệ chung cư Home City chặn xe cấp cứu: Lãnh đạo Trung tâm 115 nói gì?

Vụ bảo vệ chung cư Home City chặn xe cấp cứu: Lãnh đạo Trung tâm 115 nói gì?

Home City 177 Trung Kính: Bảo vệ chặn xe cứu thương, 1 người đột quỵ tử vong

Home City 177 Trung Kính: Bảo vệ chặn xe cứu thương, 1 người đột quỵ tử vong

Đường chung cư cấm xe cấp cứu: Không có tình người

Đường chung cư cấm xe cấp cứu: Không có tình người

Bảo vệ chung cư không cho xe cấp cứu vào khi 1 cư dân bị đột quỵ

Bảo vệ chung cư không cho xe cấp cứu vào khi 1 cư dân bị đột quỵ

Bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ qua đời: Cho thôi việc nhân viên bảo vệ

Bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu, bệnh nhân đột quỵ qua đời: Cho thôi việc nhân viên bảo vệ

Bảo vệ chung cư Home City cản trở xe cấp cứu là vi phạm pháp luật?

Bảo vệ chung cư Home City cản trở xe cấp cứu là vi phạm pháp luật?

Bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu: Bệnh nhân đột quỵ tử vong

Bảo vệ chung cư chặn xe cấp cứu: Bệnh nhân đột quỵ tử vong

Đường chung cư cấm xe cấp cứu, bác sĩ đành chạy bộ

Đường chung cư cấm xe cấp cứu, bác sĩ đành chạy bộ

Thiếu quyết liệt sẽ khó thành

Thiếu quyết liệt sẽ khó thành