Công an TPHCM đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong 5 ngày lễ

Công an TPHCM đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong 5 ngày lễ

TP HCM: Cháu dùng búa đánh chết cô ruột khai do ấm ức?

TP HCM: Cháu dùng búa đánh chết cô ruột khai do ấm ức?

Người phụ nữ nghi bị cháu trai sát hại ở Sài Gòn

Người phụ nữ nghi bị cháu trai sát hại ở Sài Gòn

TP HCM: Mâu thuẫn gia đình, sát hại cô ruột

TP HCM: Mâu thuẫn gia đình, sát hại cô ruột

Lời khai của cháu trai dùng búa sát hại cô ruột rúng động ở TP HCM

Lời khai của cháu trai dùng búa sát hại cô ruột rúng động ở TP HCM

Lời khai lạnh lùng của đứa cháu ruột dùng búa giết cô

Lời khai lạnh lùng của đứa cháu ruột dùng búa giết cô

Lời khai lạnh người của kẻ sát hại cô ruột ở TP.HCM

Lời khai lạnh người của kẻ sát hại cô ruột ở TP.HCM

Nam thanh niên dùng búa đánh chết cô ruột khai gì tại cơ quan Công an?

Nam thanh niên dùng búa đánh chết cô ruột khai gì tại cơ quan Công an?

Lời khai của nghi phạm dùng búa sát hại cô ruột ở TP.HCM

Lời khai của nghi phạm dùng búa sát hại cô ruột ở TP.HCM

Nguyên nhân nam thanh niên 9X dùng búa sát hại cô ruột

Nguyên nhân nam thanh niên 9X dùng búa sát hại cô ruột

Lời khai của nghi phạm giết cô ruột bằng búa ở Sài Gòn

Lời khai của nghi phạm giết cô ruột bằng búa ở Sài Gòn

Lời khai của nghi phạm giết cô ruột bằng búa ở TP.HCM

Lời khai của nghi phạm giết cô ruột bằng búa ở TP.HCM

9X khai nguyên nhân dùng búa sát hại cô ruột ở Sài Gòn

9X khai nguyên nhân dùng búa sát hại cô ruột ở Sài Gòn