Đột kích, bắt giữ hàng chục đối tượng xóc đĩa ăn tiền

Đột kích, bắt giữ hàng chục đối tượng xóc đĩa ăn tiền

Hải Phòng: Xóa sới bạc, bắt giữ 26 đối tượng cùng nhiều tang vật

Hải Phòng: Xóa sới bạc, bắt giữ 26 đối tượng cùng nhiều tang vật

Những 'ngón nghề độc' của dân cờ bạc đất Cảng

Những 'ngón nghề độc' của dân cờ bạc đất Cảng

Đột kích sới bạc lúc nửa đêm, bắt giữ nhiều 'quý bà'

Đột kích sới bạc lúc nửa đêm, bắt giữ nhiều 'quý bà'

Phá ổ cờ bạc lớn trong quán thịt mèo, bắt giữ 26 đối tượng

Phá ổ cờ bạc lớn trong quán thịt mèo, bắt giữ 26 đối tượng

Hải Phòng: Cảnh sát 'Đột kích' sới bạc, tạm giữ hình sự 26 đối tượng

Hải Phòng: Cảnh sát 'Đột kích' sới bạc, tạm giữ hình sự 26 đối tượng

Đột kích, bắt giữ hàng chục đối tượng xóc đĩa ăn tiền

Đột kích, bắt giữ hàng chục đối tượng xóc đĩa ăn tiền

Phá ổ xóc đĩa ăn tiền núp bóng quán thịt mèo, tạm giữ 26 người

Phá ổ xóc đĩa ăn tiền núp bóng quán thịt mèo, tạm giữ 26 người

Hải Phòng: Xóa sới bạc, bắt giữ 26 đối tượng cùng nhiều tang vật

Hải Phòng: Xóa sới bạc, bắt giữ 26 đối tượng cùng nhiều tang vật

Phá ổ xóc đĩa, tạm giữ 26 người ở Hải Phòng

Phá ổ xóc đĩa, tạm giữ 26 người ở Hải Phòng

Ổ bạc tại quán bán thịt mèo, 'thu hút' nhiều 'quí bà'

Ổ bạc tại quán bán thịt mèo, 'thu hút' nhiều 'quí bà'

Cảnh sát đột kích sới bạc, bắt hàng chục 'quý bà', 'quý cô'

Cảnh sát đột kích sới bạc, bắt hàng chục 'quý bà', 'quý cô'

Hải Phòng: Bắt sới bạc lớn với 41 con bạc say sưa sát phạt nhau

Hải Phòng: Bắt sới bạc lớn với 41 con bạc say sưa sát phạt nhau