Công an TX Hoàng Mai: Ra mắt Đội PCCC-CNCH và bổ nhiệm lãnh đạo đội

Công an TX Hoàng Mai: Ra mắt Đội PCCC-CNCH và bổ nhiệm lãnh đạo đội

Nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Bắc Giang: Phát hiện nam thanh niên ngồi gục tử vong trên xe máy

Bắc Giang: Phát hiện nam thanh niên ngồi gục tử vong trên xe máy

Nam thanh niên tử vong trong tư thế chống chân, ngồi gục trên xe máy tại cánh đồng

Nam thanh niên tử vong trong tư thế chống chân, ngồi gục trên xe máy tại cánh đồng

Nam thanh niên chết gục trên xe máy, điện thoại rơi dưới chân

Nam thanh niên chết gục trên xe máy, điện thoại rơi dưới chân

Nam thanh niên chết gục trên xe máy, điện thoại rơi dưới chân

Nam thanh niên chết gục trên xe máy, điện thoại rơi dưới chân

Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Tá hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên chết gục trên xe máy

Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên chết gục trên xe máy

Thất kinh nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy

Thất kinh nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy