Đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng sẽ không thanh tra lại TP. Vĩnh Yên

Đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng sẽ không thanh tra lại TP. Vĩnh Yên

Biết gì về Trưởng đoàn Thanh tra xây dựng mới được điều lên Vĩnh Phúc?

Biết gì về Trưởng đoàn Thanh tra xây dựng mới được điều lên Vĩnh Phúc?

Đoàn Thanh tra Bộ XD đề nghị được cung cấp hồ sơ

Đoàn Thanh tra Bộ XD đề nghị được cung cấp hồ sơ

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Đoàn thanh tra mới tiếp cận hồ sơ tài liệu

Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

Thanh tra gặp khó ở Vĩnh Phúc: Nói ngược

Thanh tra gặp khó ở Vĩnh Phúc: Nói ngược

Hồ sơ sai phạm xây dựng tại Vĩnh Tường vẫn còn nhiều bộ, chưa giao hết cho công an

Hồ sơ sai phạm xây dựng tại Vĩnh Tường vẫn còn nhiều bộ, chưa giao hết cho công an

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh Tường nói gì về thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới?

Huyện Vĩnh Tường nói gì về thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới?

Huyện Vĩnh Tường bác thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới

Huyện Vĩnh Tường bác thông tin hết hồ sơ cung cấp cho Đoàn Thanh tra mới

Một số quan chức huyện Vĩnh Tường đề nghị xem lại việc tiếp tục thanh tra

Một số quan chức huyện Vĩnh Tường đề nghị xem lại việc tiếp tục thanh tra

Thanh tra bộ Xây dựng về Vĩnh Phúc tăng gấp đôi, lo không còn hồ sơ, tài liệu

Thanh tra bộ Xây dựng về Vĩnh Phúc tăng gấp đôi, lo không còn hồ sơ, tài liệu

Vụ thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền': Đoàn thanh tra mới gồm những ai?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Tình tiết mới về đoàn thanh tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Tình tiết mới về đoàn thanh tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Đoàn thanh tra mới tại Vĩnh Tường có 1 phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, 8 trưởng, phó phòng

Đoàn thanh tra mới tại Vĩnh Tường có 1 phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, 8 trưởng, phó phòng

Bộ Xây dựng lập đoàn thanh mới, huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp

Bộ Xây dựng lập đoàn thanh mới, huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp

Đoàn thanh tra mới Bộ Xây dựng gặp khó ở Vĩnh Phúc

Đoàn thanh tra mới Bộ Xây dựng gặp khó ở Vĩnh Phúc

Huyện Vĩnh Tường không còn hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng?

Huyện Vĩnh Tường không còn hồ sơ cung cấp cho đoàn thanh tra Bộ Xây dựng?

Đoàn thanh tra xây dựng mới ở Vĩnh Phúc: Ngoài Phó chánh thanh tra còn những ai?

Đoàn thanh tra xây dựng mới ở Vĩnh Phúc: Ngoài Phó chánh thanh tra còn những ai?

Thanh tra Bộ Xây dựng thay đoàn mới, huyện Vĩnh Tường than khó

Thanh tra Bộ Xây dựng thay đoàn mới, huyện Vĩnh Tường than khó

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Hồ sơ bị niêm phong, sẽ thanh tra thế nào?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Hồ sơ bị niêm phong, sẽ thanh tra thế nào?

Đoàn thanh tra Xây dựng mới lên Vĩnh Phúc không tiếp cận được hồ sơ

Đoàn thanh tra Xây dựng mới lên Vĩnh Phúc không tiếp cận được hồ sơ

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ để cung cấp

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ để cung cấp

Hai thành viên Đoàn Thanh tra Bộ XD không phải công chức

Hai thành viên Đoàn Thanh tra Bộ XD không phải công chức

H.Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp cho Thanh tra Bộ Xây dựng

H.Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp cho Thanh tra Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường

Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, Vĩnh Tường lo hết hồ sơ cung cấp

Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, Vĩnh Tường lo hết hồ sơ cung cấp

Bộ Xây dựng lý giải việc tiếp tục cử đoàn thanh tra lên Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng lý giải việc tiếp tục cử đoàn thanh tra lên Vĩnh Phúc