Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp đoàn Thanh tra Bộ Công chính và Vận tải Lào

Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp đoàn Thanh tra Bộ Công chính và Vận tải Lào

Sáng 09/9 tại Hà Nội, ông Chu Hồng Uy - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng tiếp đoàn công tác của Thanh tra Bộ...
Đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng sẽ không thanh tra lại TP. Vĩnh Yên

Đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng sẽ không thanh tra lại TP. Vĩnh Yên

Biết gì về Trưởng đoàn Thanh tra xây dựng mới được điều lên Vĩnh Phúc?

Biết gì về Trưởng đoàn Thanh tra xây dựng mới được điều lên Vĩnh Phúc?

Đoàn Thanh tra Bộ XD đề nghị được cung cấp hồ sơ

Đoàn Thanh tra Bộ XD đề nghị được cung cấp hồ sơ

Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

Vụ thanh tra vòi tiền ở Vĩnh Phúc: Hồ sơ sai phạm xây dựng chưa giao hết cho công an

Thanh tra gặp khó ở Vĩnh Phúc: Nói ngược

Thanh tra gặp khó ở Vĩnh Phúc: Nói ngược

Hồ sơ sai phạm xây dựng tại Vĩnh Tường vẫn còn nhiều bộ, chưa giao hết cho công an

Hồ sơ sai phạm xây dựng tại Vĩnh Tường vẫn còn nhiều bộ, chưa giao hết cho công an

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Sẽ công khai kết luận thanh tra ở Vĩnh Phúc

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Tình tiết mới về đoàn thanh tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Tình tiết mới về đoàn thanh tra

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Có nên lập đoàn thanh tra mới?

Đoàn thanh tra mới tại Vĩnh Tường có 1 phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, 8 trưởng, phó phòng

Đoàn thanh tra mới tại Vĩnh Tường có 1 phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng, 8 trưởng, phó phòng

Bộ Xây dựng lập đoàn thanh mới, huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp

Bộ Xây dựng lập đoàn thanh mới, huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ cung cấp

Đoàn thanh tra xây dựng mới ở Vĩnh Phúc: Ngoài Phó chánh thanh tra còn những ai?

Đoàn thanh tra xây dựng mới ở Vĩnh Phúc: Ngoài Phó chánh thanh tra còn những ai?

Thanh tra Bộ Xây dựng thay đoàn mới, huyện Vĩnh Tường than khó

Thanh tra Bộ Xây dựng thay đoàn mới, huyện Vĩnh Tường than khó

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Hồ sơ bị niêm phong, sẽ thanh tra thế nào?

Vụ Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi vĩnh': Hồ sơ bị niêm phong, sẽ thanh tra thế nào?

Đoàn thanh tra Xây dựng mới lên Vĩnh Phúc không tiếp cận được hồ sơ

Đoàn thanh tra Xây dựng mới lên Vĩnh Phúc không tiếp cận được hồ sơ

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ để cung cấp

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về Vĩnh Phúc: Huyện Vĩnh Tường lo không còn hồ sơ để cung cấp

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường

Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, Vĩnh Tường lo hết hồ sơ cung cấp

Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn, Vĩnh Tường lo hết hồ sơ cung cấp

Bộ Xây dựng lý giải việc tiếp tục cử đoàn thanh tra lên Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng lý giải việc tiếp tục cử đoàn thanh tra lên Vĩnh Phúc