Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm buôn vũ khí nóng

Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm buôn vũ khí nóng

Triệt phá 'đại lý' vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn

Triệt phá 'đại lý' vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn

Hà Nội: 'Chặt đứt' đường dây bán vũ khí trên mạng xã hội

Hà Nội: 'Chặt đứt' đường dây bán vũ khí trên mạng xã hội

Hà Nội: Triệt phá 'đại lý' bán vũ khí trên mạng xã hội

Hà Nội: Triệt phá 'đại lý' bán vũ khí trên mạng xã hội

Hà Nội: Triệt xóa 'đại lý' chuyên bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội

Hà Nội: Triệt xóa 'đại lý' chuyên bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội

Triệt xóa 'đại lý' bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội

Triệt xóa 'đại lý' bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội

Tội phạm ma túy

Mua súng ngắn, đạn, đao kiếm của Trung Quốc rồi về rao bán trên mạng... Facebook

Mua súng ngắn, đạn, đao kiếm của Trung Quốc rồi về rao bán trên mạng... Facebook

Hà Nội: Triệt phá 'đại lý' bán vũ khí trên mạng xã hội

Hà Nội: Triệt phá 'đại lý' bán vũ khí trên mạng xã hội