Bản án cho tên 'lâm tặc' xin gỗ bất thành, vác dao chém kiểm lâm

Bản án cho tên 'lâm tặc' xin gỗ bất thành, vác dao chém kiểm lâm

Khởi tố vụ 'lâm tặc' chém, dọa giết kiểm lâm

Khởi tố vụ 'lâm tặc' chém, dọa giết kiểm lâm

Lâm tặc chém kiểm lâm để cướp gỗ tang vật

Lâm tặc chém kiểm lâm để cướp gỗ tang vật

Kiểm lâm ở Gia Lai liên tiếp bị tấn công

Kiểm lâm ở Gia Lai liên tiếp bị tấn công

Vung dao chém kiểm lâm táo tợn vì... không xin được gỗ bị bắt

Vung dao chém kiểm lâm táo tợn vì... không xin được gỗ bị bắt

Lâm tặc liên tiếp cướp tang vật, tấn công người thi hành công vụ

Lâm tặc liên tiếp cướp tang vật, tấn công người thi hành công vụ

Vác dao chém kiểm lâm, vì không xin được gỗ bị bắt

Xin lại gỗ không được, lâm tặc rượt chém kiểm lâm